CONFLICTCOACHING

Mediation geen optie?

Is mediation geen optie doordat de andere partij hier niet aan mee wil werken? Wij kunnen jou dan nog steeds helpen door je te coachen & begeleiden. Wij zullen dan niet optreden als mediator maar als conflictcoach. Ondanks dat wij nog steeds objectief naar de zaak kijken zijn wij bij conflictcoaching niet meer onpartijdig te noemen. Met oog op gemeenschappelijke belangen helpen wij je snel en in goede harmonie tot een goede oplossing te komen.

Conflicten oplossen onderdeel van jouw functie?

Begeleiding in het oplossen van conflicten kan onderdeel zijn van jouw functie binnen de organisatie. Ook voor deze beroepsgroepen kan conflictcoaching een oplossing zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Managers & Leidinggevenden
  • HR-medewerkers
  • Zelfstandig ondernemers
  • Intercedenten & consultants

In dit geval zetten we coaching in om jou als persoon te ontwikkelen als bemiddelaar in conflictsituaties. Aan het einde van dit coachingstraject weet je partijen de juiste vragen te stellen, leer je het werkelijke probleem boven tafel te krijgen en help je partijen te sturen richting een structurele oplossing waar iedereen zich in kan vinden.


Wil je meer weten over conlictcoaching en onze overige dienstverlening?
Kom direct in contact met jouw conflictcoach