Wanneer is mediation voor jou de juiste keuze?

Gaat mediation jullie conflict oplossen?

In de meeste gevallen is mediation het juiste middel om samen snel en goedkoop tot een goede oplossing te komen. Wij adviseren jullie over de voordelen en zijn eerlijk over wanneer je juist niet voor mediation moet kiezen.

Redenen om voor mediation te kiezen

Snel tot een oplossing willen komen

Kiezen voor mediation is kiezen voor snelheid! Vaak zitten we binnen 2 weken al aan tafel en zijn veel geschillen met 3 tot 5 sessies al opgelost. Dat is een stuk sneller als een rechtzaak die maanden tot jaren in beslag kan nemen.

Samen tot 50% voordeliger

Niet alleen het korte tijdsbestek maakt mediation een voordelige oplossing. Ook besparen jullie op dubbele advocaat- en/of proceskosten. Samen werken jullie met dezelfde onafhankelijke mediator en maken onderling afspraken over hoe jullie de kosten gaan verdelen. Zo kunnen jullie samen tot wel 50% goedkoper uit zijn.

Zelf de oplossing bepalen

Wat is voor jou de consequentie als de rechter zou bepalen dat de ander gelijk heeft? Gelukkig hoef je daar niet over na te denken als je kiest voor mediation.

Bij mediation bepalen jullie zelf de oplossing, jullie komen er samen uit. Dat lijkt voor je gevoel nu misschien onmogelijk, gelukkig zijn wij er om jullie daarbij te helpen.

Geen angst elkaar tegen te komen

Een goed gesprek met elkaar. Iets wat voor alle problemen vanzelfsprekend was, blijkt nu ineens een hele opgave te zijn. Bij het minste of geringste schiet de vlam weer in de pan.

Wij helpen de communicatie tussen jullie te herstellen zodat jullie weer samen door 1 deur kunnen. Ook al zou de oplossing zijn dat jullie elkaar niet meer willen zien, de angst om elkaar tegen te komen is hierdoor verdwenen.

Van uitstel richting afstel

Zijn jullie al verwikkeld in een rechtzaak of bestaat de kans dat deze gestart zal gaan worden? Jullie kunnen ook een pauze inlassen om te proberen er met mediation samen uit te komen. Een proces starten of hervatten is altijd nog mogelijk als het niet mocht lukken. Al zien wij in de praktijk wel dat in 80 - 90% van de gevallen het gezegde waar is: "Van uitstel komt..."


Is mediation altijd de beste keuze?

In theorie kan mediation bij ieder geschil of conflict worden toepast. In de praktijk zijn er echter een aantal basisvoorwaarden als het gaat om de toepasbaarheid van mediation. Om dit te toetsen kijken wij naar:

  • Escalatiegraad
  • Bereidwilligheid
  • Bekwaamheid

Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek nemen we de mediationovereenkomst, waarin deze punten ook beschreven staan, persoonlijk met jullie door.

Mochten wij vaststellen dat jullie niet aan deze voorwaarden voldoen zullen wij jullie hierover informeren en adviseren. Hierbij kan ons advies zijn om niet tot mediation en ondertekening van de overeenkomst over te gaan.

Niet alleen voor aanvang, ook tijdens het gehele proces zullen wij erop toezien op dat deze basisvoorwaarden er zijn. Open, eerlijk & onafhankelijk vanaf de start sturen wij richting het einde van jullie conflict.