Hoe kan mediation helpen bij een burn-out?

blog geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015

Het aantal burn-outs neemt toe. Diverse media berichten hier de afgelopen weken over. Zelf ben ik ervaringsdeskundige die vanuit twee perspectieven met burn-outs te maken heeft gehad. De medewerker met een burn-out en de rol van werkgever die de medewerker met een burn-out begeleid. In beide rollen had mediation mij kunnen helpen.

In het voorkomen of genezen van een burn-out staat vaak de medewerker centraal in relatie tot zichzelf. Alle partijen steken veel energie in de medewerker. Artsen stellen de diagnoses, arbodiensten helpen mee in het re-integratieproces en psychologische trajecten helpen de medewerker in het herstelproces. Maar wat is de invloed van de relatie tussen medewerker en werkgever? Vanuit mijn beide rollen deel ik mijn ervaring

Mijn rol als medewerker

In mijn rol als medewerker ontving ik de eerder genoemde begeleiding van arts tot psycholoog. Een organisatie die uitstekend faciliteerde en een leidinggevende die echt rekening met mij hield. Ik kan hier met geen slecht woord over spreken. Een tweedelijns traject met een psycholoog zou mij gaan helpen om te herstellen. De oorzaken van mijn uitval kwamen hier goed naar boven maar in de oplossing miste er iets....

Advies vanuit de psycholoog was om de oorzaken ook met mijn leidinggevende te bespreken. Nou....het topje van de ijsberg, dat heb ik besproken. Ik durfde mijn leidinggevende namelijk niet mijn echte emoties te tonen of de werkelijke problematiek te benoemen. Mijn leidinggevende moet mij toch ook beoordelen..... mijn leidinggevende zou mij totaal niet leuk vinden als ik echt de waarheid zou spreken....... die gaat toch geen begrip opbrengen .... en vele andere gedachten speelden hierbij door mijn hoofd.

Het waren zogenoemde disfunctionele gedachten die een grote bijdrage leverden aan mijn uitval. Tegelijkertijd dezelfde die mij ervan weerhielden open en eerlijk te zijn. Ik was weer aan het werk, ik zat weer een stuk beter in mijn vel...... maar onuitgesproken zaken bleven aan mij knagen. Mijn belang voor het behouden van mijn baan en het kunnen betalen van mijn hypotheek prevaleerden!

MIJN ROL ALS WERKGEVER

Mijn belangen in de rol van werkgever lagen heel anders. Een gezonde medewerker, het beheersen van kosten, de bezettingsgraat van de organisatie en mijn eigen functioneren in het re-integratietraject. Een aantal belangen die veel managers niet vreemd zullen zijn.

Welke fouten heb ik zelf gemaakt die ertoe hebben geleden dat mijn medewerker in deze situatie zat? Wat had de mijn medewerker zelf anders kunnen doen? Welke gevolgen hebben de houding en het gedrag van medewerker gehad in de dynamiek van het team? Het zijn voorbeelden van zaken die niet aan de orde zijn gekomen door eerder genoemde belangen en angst voor de gevolgen bij een verkeerde interpretatie bij de medewerker. Ik was niet bezig met het helpen en steunen van mijn medewerker, ik was alleen bezig met mijn eigen belangen....

HOE HAD EEN MEDIATOR KUNNEN HELPEN?

Mediation is vrijwillig, vertrouwelijk en kent geheimhouding. Geheimhouding voor zowel voor de mediator als partijen zelf. In de mediationovereenkomst worden deze afspraken vastgelegd. De mediator is neutraal en kent geen belang bij de uitkomst van de mediation. Middels deze randvoorwaarden ontstaat voor de partijen een veilige setting om openlijk zaken met elkaar te bespreken. De mediator is er in opgeleid om te zorgen dat beide partijen ook echt alles ter tafel brengen en bewaakt dat dit op een respectvolle wijze gebeurt.

Na het bereiken van de kern van de zaak helpt de mediator partijen samen te zoeken naar oplossingen richting de toekomst. Waar eerder de medewerker werd geholpen in relatie tot zichzelf ontvangt deze ook steun, begrip en een partner vanuit de organisatie. Iets wat uitval kan doen voorkomen of het herstelproces bespoedigen.

Meer informatie over mediation of liever direct contact over jouw specifieke vragen?