Pesten op de werkvloer - de cijfers


Illustratie: Cliff van Thillo

Geplaatst op donderdag 26 juli 2018

Deze week ontving ik naar aanleiding van mijn blog over tips voor pesten op de werkvloer een mail met recente onderzoeksresultaten vanuit Viking. We zijn inmiddels een jaar verder na deze blog. Hoe staat het er momenteel voor met betrekking tot pesten op de werkvloer? Tijd om de balans op te maken, de cijfers liegen er namelijk niet om!

500.000 slachtoffers per jaar

500.000 mensen zijn per jaar slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Bij pesten kan het dan gaan om roddelen, negeren, intimideren tot zelfs geweldsdelicten. 80.000 - 100.000 werknemers geven aan structureel te worden gepest. Zeker voor deze groep geldt, je staat er mee op en je gaat ermee naar bed. Is er binnen jullie organisatie een werknemer met onverklaarbaar frequent verzuim? Maak het onderwerp pesten dan eens bespreekbaar met deze werknemer. Wellicht is hij/zij slachtoffer van pesten!

Cijfers TNO infografic by Viking

COLLEGA'S MELDEN PESTGEDRAG

Pesten op de werkvloer is vaak erg lastig te herkennen. En wie denkt dat er altijd wel een collega is die pestgedrag zal melden komt van een koude kermis thuis. Slechts 1 op de 4 respondenten geeft aan de stap te durven nemen richting management en/of de HR-afdeling.

Door angst en/of schaamte zal de gepeste werknemer zelf ook niet snel naar voren komen. Alles bij elkaar maakt het de kans op meldingen klein, de pester waant zich onoverwinnelijk en met de tijd zal de problematiek op de werkvloer alsmaar verergeren.

Hoe collega's reageren op pestgedrag | infografic by Viking

ANGST OVERHEERST

Een geintje op zijn tijd moet kunnen. Schoensmeer aan de hoorn van mijn telefoon, emmers water die met het openen van de deur over mijn hoofd vielen en zout in mijn koffie. Ook ik ben vaak aan de beurt geweest met grappen en grollen vanuit mijn collega's. De eerlijkheid gebied mij wel te zeggen dat dit wel veelal "wraakacties" zijn geweest.

Er zit natuurlijke een grote scheidingslijn tussen humor en pesten. Het kan echter het (goed) inschatten van een situatie voor collega's erg lastig maken.

Door de angst een inschattingsfout te maken onderneemt 26% geen actie. De angst voor negatieve effecten op hun carrière is voor 11% van de respondenten reden om de lippen op elkaar te houden. Een andere oorzaak is de angst om zelf het volgende slachtoffer te worden. Bijna 1 op de 5 respondenten geeft aan hierdoor niet aan de bel te trekken.

Waarom collega's pesten niet melden | infografic by Viking

WAT DOEN BEDRIJVEN TEGEN PESTGEDRAG?

Is er bij jullie sprake van pesten op het werk? Dan kost het jullie organisatie geld! Het prijskaartje wat we hieraan moet hangen is lastig in te schatten. Onderstaande factoren beïnvloeden het kostenplaatje.

  • Omvang van de situatie (FTE & tijdspad)
  • Verzuim
  • Productiviteitsverlies
  • Personeelsverloop
  • Kwaliteitsverlies (klantverlies, herwerk & dubbelwerk)

Het zal niemand verbazen dat de kosten hierdoor al snel erg hoog op kunnen lopen. Al zou in mijn optiek het sociale aspect reden nummer 1 moeten zijn voor bedrijven om het werkklimaat te verbeteren middels een "zerotolerance beleid" als het gaat om pesten. Zeker met de wetenschap dat er nog steeds 200 zelfmoorden per jaar direct te herleiden zijn tot pesten op het werk.

Het feit dat 1/3 van de organisaties helemaal geen maatregelen treffen en slecht 25% van de organisaties aandacht aan pesten besteedt indien nodig zijn alles behalve geruststellende cijfers.

Wat doen bedrijven tegen pestgedrag | infografic by Viking

HULP NODIG?

Voor veel organisaties is er echter geen sprake van onwil maar blijft de grootste vraag: Wat kunnen we eraan doen? Vanuit Let's Get 2-Gether ondersteunen wij bedrijven hierbij als onafhankelijke vertrouwenspersoon en bemiddelen wij bij conflicten op de werkvloer wanneer het pesten reeds geëscaleerd is. Worstelen jullie ook met de vraag "wat te doen aan pesten op de werkvloer? Bel voor een vrijblijvende kennismaking & adviesgesprek.Meer weten over dit onderzoek? Bezoek de website van Viking voor al hun bevindingen