Mediator en Kindercoach slaan handen ineen

Op het eerste gezicht klinkt het misschien onlogisch... De samenwerking tussen een Mediator en een Kindercoach. Toch ligt het heel erg voor de hand dat juist deze 2 bedrijven de handen ineenslaan!

Mediation bij (echt)scheidingen

Mediation bij (echt)scheidingen zorgt ervoor dat u op een goede en respectvolle manier uit elkaar gaat. Verdeling van inboedel, financiële regelingen en het ouderschapsplan indien jullie kinderen hebben. Jullie nemen samen beslissingen over hoe alles geregeld zal worden. Stappen richting de toekomst zelf bepalen en beslissingen niet overlaten aan een rechter zoals bij vechtscheidingen vaak het geval is.

Het samen eens worden tijdens een scheiding gaat niet vanzelf. Door emoties, onbegrip en wantrouwen is het bij een scheiding vaak moeilijk om deze gesprekken samen te voeren. Onze mediator zal jullie in de communicatie begeleiden zodat jullie samen tot afspraken kunnen komen.

Ouders blijf je samen

Hebben jullie samen kinderen? Dan blijven jullie samen ouders, ook na de scheiding! Kinderen hebben namelijk recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding van beide ouders. Het belang van de kinderen staat in deze stap van het proces voorop. Het in maart 2009 verplichte ouderschapsplan helpt jullie afspraken omtrent verzorging en opvoeding vast te leggen. Beslissingen die jullie nemen hebben ook impact op de kinderen.

Ouders kiezen er dan ook steeds vaker voor om de kinderen te begeleiden tijdens een scheiding. Kindercoachpraktijk Faith begeleidt jullie kinderen tijdens of na de scheiding.

De emoties van uw kinderen

Gedurende een scheidingsproces kunnen kinderen verschillende emoties laten zien. Kinderen zullen, naar gelang hun leeftijd en belevingswereld, boos, verdrietig of teruggetrokken reageren. Het ene kind heeft veel duidelijkheid en structuur nodig, die ouders tijdens zo’n proces niet altijd kunnen bieden. Het andere kind wil juist met rust gelaten worden.

Tijdens een (echt)scheiding is het van groot belang om de kinderen goed in de gaten te houden en gehoor te geven aan hun emoties & beleving. Kinderen weten vaak wat ze willen, maar zijn niet altijd in staat om het duidelijk te maken. De kindercoach gaat met uw kind(eren) aan de slag om juist die behoeften helder te krijgen en emoties in goede banen te leiden.

Let’s get 2-gether met Kindercoach Faith

Door de handen ineen te slaan, kunnen zowel ouders als kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan! Kijk hier voor meer informatie over onze samenwerking en informatie over wie Kindercoach Faith is!